Archiv rubriky: Dech

Dech je život

Život dechem začíná a dechem končí. Dech je pro život nepostradatelný. Kvalita našeho dechu vypovídá vše o našem postoji k životu. Vyrovnané a klidné nadechování ukazuje naši ochotu přijmout přítomný okamžik ve své nezměněné podobě. Klidné a vyrovnané vydechování vyjadřuje naši ochotu uvolnit se a s důvěrou přijmout vše nové. Jestliže cítíme obavy, strach, nedůvěru náš dech je  omezený a stahujeme různé svaly, aby se snížila energie doprovázené tyto negativní emoce. V opačném směru to je máme-li radost, náš dech je hluboký, abychom přijeli více energie a mohli tuto pozitivní emoci prožívat co nejintenzivněji.

Všimněme si, že v klidu nadechujeme a vydechujeme více než dvanáct krát za  minutu, což je průměrná frekvence dechu. Vůbec si neuvědomujeme, že velmi často dýcháme rychle a povrchně horní části hrudníku hyperventilujeme. Dech rychlý a  mělký, hluboce snižuje hladinu kysličníku uhličitého v krvi. Snížena hladina kysličníku uhličitého zapříčiňuje stahování tepen a to omezuje proudění krve v těle.

Tehdy vdechujeme malé množství kyslíku do plic a naše tělo, mozek trpí nedostatkem. Nedostatek kyslíku zaktivuje náš sympatický nervový systém, tím se zvýší naše napětí a projevujeme znaky podráždění a nervozity. Snižuje se naše schopnost vnímat vše jasně a ovládají nás naše představy, které jsou často mylné.