Ásana

Ásana
Je statická poloha těla. Aby ásana byla opravdu ásanou je nutné splňovat další důležité aspekty. Jsou to dostatečná pevnost těla, příjemný pocit z pozice, uvolnění polohy, vydržet v takové pozici déle, vědomá soustředěnost, klidný řízený dech. Jestliže chybí jedna z těchto aspektů, jde jen o polohu těla, nikoli ásanu s benefity.

Dostatečná pevnost těla
Není to strnulost ani napětí, je to spíše rovnováha, stabilita, vyváženost těla v poloze. V poloze se cítíme pohodlně a příjemně. Na začátku praktikování ásan často pociťujeme tah svalu zkráceného a nepevnost svalu oslabeného. V žádném případě při praktikování ásan se nenutíme do polohy přes bolest. Tím si jen ublížíme a často nás to odradí od dalšího cvičení v tom lepším případě, v tom horším si můžeme i ublížit. Není zde úsilí, je zde harmonie všeho.
Každou jednostrannou ásanu cvičíme vždy na obě strany. Vždy začínáme vpravo pak vlevo např. rotace při zkrutové pozici kvůli peristaltice a s vyváženosti nádechu a výdechu.  Tím dosáhneme vyváženosti pravé a levé strany. Vyváženost těla nám umožňuje příjemné setrvání delší dobu v poloze se všemi benefity, které ásana přináší.

Příjemnost
Vše příjemné si chceme zachovat. Právě příjemnost nám umožňuje delší dobu setrvat v ásaně. Vše nepříjemné nám odvádí pozornost a nevnímáme nic jiného. Jedna z filozofii jógy je ahimsá – neubližovat (neubližovat vlastnímu tělu). Nevytvářet násilí na vlastním těle.

Vydržet v pozici déle
Setrvání v pozici déle umožňuje, aby ásana začala na organismus působit svými benefity. Působí na naše podvědomí a jeho obsah. Ponoření se do klidové fáze ásany se aktivuje nejmladší část mozku (jen lidská část – neocortex) a vývojově starší část mozku není aktivní. Zjednodušeně přesouváme se z říše zvířat do říše lidí.

Uvolnění polohy
Uvolněnost těla v ásaně je jedním z viditelných znaků při provádění polohy. Napětí je jen u těch svalů, které polohu drží, a nepřenášíme napětí do jiných svalů, které se na postavení těla v ásaně nepodílejí (viditelné je to u mimických svalů obličeje). Tělo v ásaně má pevné ty části těla, které se podílejí na udržení polohy, a ostatní části těla jsou uvolněné. Uvolněná je i mysl, tím je myšleno, že jsme zcela soustředění na sebe. Nesnažíme se „tlačit“ do polohy, nesrovnáváme se, nesoutěžíme, mít lepší výkon, něco silou přemáhat. Jestliže opravdu dokážeme zaujmout ásana za těchto podmínek, pak dosáhneme toho, proč cvičíme jógu.

Vědomá soustředěnost
Je jedním ze základních požadavků praktikování jógy. Teprve tehdy, když jsme zcela soustředění na svou pozici těla, jedná se o jógu. Cílem jógy je přítomnost v dané chvíli tady a teď. Přítomnost v daném okamžiku, jen tak se dokážeme odpoutat od dávné minulosti a nejisté budoucnosti. Přítomnost v praktikování ásan je naprosto nutná. Bezmyšlenkovité nebo s „utíkající“ myslí provádění jakýchkoli technik jógy je z pohledu jógy zcela neúčinné.

Vědomý dech
Teprve tehdy, kdy vědomě řídíme svůj dech, můžeme při soustředěné pozornosti pracovat s energií. Proto se klade důraz v ásanách na řízený dech. Jestliže propojíme vědomou pozornost a řízený dech dosáhneme mnohem více než, prokrvení jednotlivých části svalů, posílení oslabených svalů a protažení zkrácených svalů. Samozřejmě i to má pozitivní vliv na lidský organismus. Praktikování jógy nám dává mnohem víc – seberealizaci, lepší, kvalitnější život, pochopení vlastního já.