Čakra

Výraz „čakra“ pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolo. V józe jsou čakry označovány jako energetická centra. Můžeme je definovat jako „organizační centra pro příjem, vstřebávání a přenos energie. To, co vytváříme je, z velké části ovlivněno tím, co přijímáme. Obsah čaker je tvořen opakujícími se vzorci našeho každodenního rozhodování, našimi zvyky a pohyby ve světě, kulturou ve které jsme vyrůstali nebo v ní momentálně žijeme, výchovou rodičů, podobou našeho těla, situací do nichž jsme se narodili a také poznatky, které nás provází z minulých životů.